Hvilan

Målgrupp är kvinnor över 20 år i behov av akutlogi med stöd och skydd.

Om verksamheten och inriktning

Hvilan är ett skyddat akut- och planeringsboende som vänder sig till kvinnor, över 20 år, som till följd av våldsutsatthet, missbruk, psykisk ohälsa hemlöshet eller andra svårigheter behöver akutlogi med stöd. Hvilan tar emot kvinnor i aktivt missbruk, men tillåter inte missbruk inne i verksamheten.
Hvilan är ett skyddat boende anpassat för kvinnor med omfattande stöd- och skyddsbehov och med hög risk att utsättas för våld av en eller flera förövare.

På Hvilan tillhandahåller vi sängkläder, möjlighet att låsa in sina saker och att tvätta. Alla måltider lagas och serveras i verksamheten och ingår i placeringen.
Den boende får stöd i att upprätthålla dagliga rutiner och sköta viktiga myndighetskontakter. Genom en kontaktperson i verksamheten får den boende hjälp att upprätta en planering med målsättning att komma vidare till stadigvarande boende. Hvilan erbjuder möjlighet till möten med samverkanspartners i verksamheten och arbetar i nära samarbete med placerande socialtjänst.

Antal platser

Boendet har 21 platser fördelade på enkel- och dubbelrum. Möjlighet att överbelägga vid behov.

Innemiljö

Gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum.

Utemiljö

Inhägnad gård med utemöbler

Särskild kompetens:

Hvilan har ett omfattande skalskydd, vaken bemanning under hela dygnet och upparbetade rutiner att ta emot våldsutsatta kvinnor och kvinnor med hedersproblematik. Boendet klassificeras som Skyddsnivå 3 (högsta klassen av skydd) enligt Stockholms Stads definition av skyddsnivåer. Personalen utgörs av socionomer, behandlingsassistenter, socialpedagoger, undersköterskor. Hela personalgruppen har utbildning i bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Verksamheten är HBTQ certifierad.

Övrigt

Hvilan tar emot kvinnor dygnet runt efter avisering från socialtjänsten.

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☐   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☐   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☐   Bemannad reception

☐   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt till boendet

Expedition: 08- 508 44 591 (öppet dygnet runt).
Gruppledare: 08-508 44 593
hvilan.saf@stockholm.se