Omvårdnadsboenden

Vi har fyra omvårdnadsboenden som erbjuder insatser till målgruppen hemlösa med omvårdnadsbehov. Verksamheterna erbjuder även platser till personer som inte är hemlösa, men som på grund av missbruk riskerar att bli av med sitt boende. Ett av boendena är ett äldreboende för hemlösa personer med omsorgsbehov.