Edshemmet

Nyktert och drogfritt omvårdnadshem med tillsyn dygnet runt.

Om verksamheten och inriktning

Edshemmet är ett omvårdnadshem med stöd- och behandlingsinsatser. Verksamheten riktar sig i första hand mot kvinnor, män och par med missbruksproblematik som är i behov av fysisk och psykisk återhämtning. Verksamheten vill stärka brukarnas egna resurser och öka möjligheterna för dem att klara eget boende eller stödboende.

Antal platser

På Edshemmet finns 31 platser varav 16 platser för rörelsehindrade

Målgrupp

Verksamheten vänder sig mot kvinnor och män som på grund av missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd och hjälp.

Innemiljö

Möblerade enkelrum i 3 olika hus. Varje hus har ett gemensamt TV-rum, kök, toalett och dusch. Hemlagad mat serveras i matsalen och personal finns dygnet runt.

Utemiljö

Edshemmet ligger vackert beläget vid Edssjön. Verksamheten har en stor trädgård med fruktträd och minigolfbana.
Särskild kompetens: Behandlingsassistenterna har utbildning i MI (motiverande samtal) och ÅF (återfallsprevention). Verksamheten samarbetar med Runby vårdcentral och har läkarmottagning på plats en gång i veckan.

Övrigt

Verksamheten erbjuder insatser som främjar den fysiska och psykiska hälsan. Gemensamma aktiviteter, utflykter och samtalsgrupper bidrar till trivsel och meningsfullt innehåll i vardagen.

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☐   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☒   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☐   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt

Trine Koivunen
Biträdande enhetschef
Telefon: 08-508 42882
Telefon växel:  08-508 42880
E-post: trine.koivunen@stockholm.se

Malena Svensson
Gruppledare
Telefon:
08-508 42888
E-post:
malena.svensson@stockholm.se

Besöksadress

Eds kyrkväg 10, Upplands Väsby

Hitta hit / Transport

Edshemmet ligger mellan Upplands Väsby och Stäket cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Närmaste pendeltågsstation är Upplands Väsby, där bussar fortsätter till Edshemmet.