Kriscentrum för kvinnor och barn

Kriscentrum är ett skyddat boende för kvinnor med eller utan barn som utsatts för våld i nära relationer. Verksamheten tar emot placeringar dygnet runt. Det finns en särskild riktad barnverksamhet och skolundervisningen bedrivs av utbildningsförvaltningen. Förutom tryggt omhändertagande och god omsorg i det akuta skedet erbjuds till exempel krisbearbetande samtal, skyddsutredning, stöd i att hantera sin ekonomi, ansöka om skyddade personuppgifter och sekretessmarkering samt förberedelse inför utflytt.

Placering

Efter beslut av socialtjänsten i aktuell stadsdelsförvaltning eller kommun, kan Kriscentrum erbjuda skyddat boende. Vi har personal dygnet runt och varje boende kvinna får en kontaktperson.

Om boendet

De boende erbjuds stöd att bearbeta sina upplevelser samt hjälp att lösa problem de kan ställas inför. De kan få praktisk hjälp med till exempel ansökningar, intyg och kontakter med andra myndigheter. Den boende disponerar en lägenhet med kök och badrum och ansvarar själv för sina inköp, mathållning och städning. Det finns en gemensam tvättstuga i huset.

De boende barnen får egen kontaktperson och erbjuds möjlighet att i samtal bearbeta sina upplevelser av våld. Kriscentrums barn- och ungdomsteam erbjuder alla förskolebarn viss pedagogisk verksamhet och skolbarnen erbjuds upprätthållande skolundervisning.

Vi har en verkstad som erbjuder kvinnor och barn att bearbeta sina upplevelser genom skapande arbete under ledning av två hantverkspedagoger.

Kriscentrum för kvinnor och barn
E-post:
kriscentrum.expedition@stockholm.se
Telefon till expedition: 08-508 25 544