Kruton

Kruton erbjuder skyddat boende för unga flickor, kvinnor, män och par, som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Skyddat boende

Vid Kruton skyddat boende kan flickor, kvinnor, män och par som utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck placeras.

  • Kruton HVB tar emot flickor och unga kvinnor mellan 16-25 år. Boendet är i kollektiv. Det finns även möjlighet att i samråd med Kruton placera personer som inte överensstämmer med ålderskriteriet men i övrigt uppfyller kraven för Krutons målgrupp.
  • Kruton skyddslägenheter tar emot personer över 18 år, män och kvinnor samt par med eller utan barn under 2 år. Även husdjur.

Skyddsbedömning

Som en del i arbetet kan Kruton använda utredningsverktyget Kontroll och våld i hederns namn. Verktyget används för att utreda omfattningen av hot och våld samt risk för hot och våld. Utredningen kan även mynna ut i en bedömning av den våldsutsattas situation och vilka åtgärder som bör vidtas för att ge den enskilde stöd att leva ett liv utan våld.

Kontakt

Du kan boka in Kruton för besök i din verksamhet. Vid ett sådant besök kan vi berätta mer om hur Kruton arbetar eller beskriva närmare hur utredningsverktyget ”Kontroll och våld i hederns namn” kan användas i den egna verksamheten.

Rodrigo Estrada, biträdande enhetschef
Telefon: 08-508 42 196
E-post: rodrigo.estrada@stockholm.se

Kruton
Telefon:
08-508 44 550
E-post:
kruton@stockholm.se

Kruton är en del av enheten för stöd och skydd vid socialförvaltningen och samarbetar bland annat med Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Kriscentrum för kvinnor och barn.