Syrenen

Om verksamheten och inriktning

Syrenen är ett skyddat stödboende för kvinnor över 20 år och uppåt som befinner sig i olika sociala utsatta situationer. Verksamheten ska stärka brukarnas egna resurser och öka möjligheterna för att klara ett eget boende.

Antal platser

24 platser, boende i enkelrum.

Målgrupp

Syrenen vänder sig till kvinnor som på grund av olika sociala utsatta situationer behöver stöd.

Innemiljö

På Syrenen finns det 24 stycken möblerade enkelrum och ett gemensamt tv-rum. Verksamheten serverar tre mål mat per dag. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Utemiljö

Belägen i centrala Stockholm

Särskild kompetens

Behandlingsassistenterna har utbildning i MI (motiverande samtal) samt lång erfarenhet av våld i nära relationer

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☒   Tillgänglig hiss

☒   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☒   Tydlig skyltning

☐   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☒   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan kommun.

Kontakt

Helena Källström
Gruppledare Gruppledare
Telefon:
08-508 40 179
Telefon receptionen:
08-508 40 180
E-post:
helena.kallstrom@stockholm.se

Hitta hit / Transport

Buss, tunnelbana och pendeltåg