Bostad Först

Bostad Först är en modell som utgår från att ett hem är en mänsklig rättighet och inte beroende av brukarens deltagande i rehabilitering eller boendetrappa.

I Bostad Först utgör lägenheten en trygg utgångspunkt för att påbörja en förändringsprocess. MI (motiverande samtal), återhämtning och skadereduktion är rådande förhållningssätt och stödet utgår från brukarens egna formulerade mål. Målet med insatsen är att hitta en långsiktig lösning med kvarboende, normalisering och ökad livskvalitet över tid för brukaren.

Bostad Först innebär en försökslägenhet på de villkor som framgår av hyreslagen samt stöd av Case manager, CM. CM tar ansvar för samordning och uppföljning av de olika insatser en brukare kan behöva.

Målgrupp

Bostad Först vänder sig till personer i långvarig hemlöshet med komplexa stödbehov ofta till följd av psykisk ohälsa och missbruk som inte kunnat tillgodogöra sig insatser i den traditionella boendetrappan.

Kontakt

Ninja Larsson
Biträdande enhetschef
Telefon:
08-508 444 74
E-post:
ninja.larsson@stockholm.se

Besöksadress

Wollmar Yxkullsgatan 16

Webbplats

Startsida